เขาล้อม.คอม

ห้องทดลองพลังงานไฟฟ้าเพื่อแบ่งปัน

ได้รับเกรียติจากผู้บริหารในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย พงษ์ตะวัน   
วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2012 เวลา 20:43 น.

ได้รับเกรียติจากผู้บริหารในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ปมาเยี่ยมชมถึงบ้าน"เขาล้อม"ซึ่งแนวทางในเครือเซ็นทรัลเบื้องหลังก็เป็นแนวทางแห่งการแบ่งปันเพื่อสังคมมาโดยตลอด  ผมถือว่าการให้แบบนี้เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์มากเพราะเป็นการให้โดย....ไม่หงผลตอบแทน

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 10 เมษายน 2013 เวลา 12:05 น.
 

Please enter youtube id.

 
Joomla Template from JoomlaShack