เขาล้อม.คอม

ห้องทดลองพลังงานไฟฟ้าเพื่อแบ่งปัน

จักรยานออกกำลังกายในร่มผลิตไฟฟ้า PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย พงษ์ตะวัน   
วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2017 เวลา 18:52 น.

ชุดเรียนรู้ โครงเปลือย ราคา 13,000 บาท

https://www.youtube.com/watch?v=SdvjB3AKEZ0

จักรยานออกกำลังกายในร่มผลิตไฟฟ้า รูปแบบคงทนพิเศษ เน้นงานหนักหรืองานส่วนรวม งานบู๊ท
หรือในโรงเรียนในมหาลัย เป็นต้น และมีอุปกรณ์พื้นฐานมาให้ครบเพื่อดูผลการแสดงของการชาร์จ
เช่น มิเตอร์โวลต์ มิเตอร์แอมป์
ราคามีสองแบบครับ ปกติ 13,000 บาท ถ้าต้องการชุดไฟรเบอร์หุ้ม
เพื่อปิดบังไดนาโมเพิ่มอีกสองพัน                                                   ราคา 15,000 บาท

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2017 เวลา 11:12 น.
 

Please enter youtube id.

 
Joomla Extension by JoomlaShack.com