สวนเขาล้อม

เขาล้อม.คอม

ห้องทดลองพลังงานไฟฟ้าเพื่อแบ่งปัน

แหล่งน้ำจากภูเขา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย พงษ์ตะวัน   

คงมีหลายท่านได้ลืมทำสิ่งนี้ไป ผมเห็นรีสอร์ทหลายๆที่ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับแหล่งต้นน้ำเท่าไหร่มุ่งแต่พิชิตยอดเขาสร้างหาดสฐานปลูกสร้างดึงความงามให้ไกล้ตัว หน้าเป็นห่วง !!...วันนี้เอาจากธรรมชาติเกินไป ยอดเขาต้องเหลือไม้เหลือแหล่งหากินของสัตว์ป่า และที่สำคัญเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญที่ขาดมิได้ เรายังได้ผลประโยชน์ทางอ้อมอีกมากมายจากป่าที่อุดมสมบูรณ์แห่งนี้.

จากการสำรวจในป่าที่มีไม้ยืนต้นอยู่จำนวนหนึ่งโดยการประมาณว่า ความสมบูรณ์ของเขาบางลูกที่อยู่ด้านหลัง ยังคงพอเยียวยาและเริ่มโครงการ ที่จะปลูกป่าเพิ่ม เริ่มจากเขาที่สมบูรณ์ออกมา เพื่อเพิ่มแหล่งต้นน้ำ ลักษณะของเขาที่ดี ยอดปลายเขาต้องไม่ให้ขาดต้นไม้ ไม่ใช่เขาหัวโล้น ฝนตกจะดูดซับน้ำได้ดี กันซะล้าง ชลอน้ำ กันดินทลาย มีประโยชน์หลายอย่าง ดังต่อไปนี้สามารถเป็นตัวอย่างได้ดี อีกหัวข้อหนึ่ง ในภาพจะเห็นบ่อน้ำเล็กๆ ตรงช่องหุบเขา นั้นเป็นน้ำซับหรือน้ำที่ซึมที่ออกมาตลอด ก่อนหน้านั้นจะเป็นพื้นดินทราย ธรรมดาที่มีความซื้นสูง พอลองขุดเป็นแอ่ง กว้างประมาณ 60x60cm. จะมีน้ำไหลออกมาตลอดทั้งปี
แอ่งน้ำซับบ่อด้านบน

ต่อท่อลงมารวมกับบ่อน้ำซับด้านล่าง

เก็บกวาดให้เรียบร้อยเตรียม พลาสติกดำมารองกันน้ำซึมหาย

ปล่อยไหล หนึ่งคืนได้น้ำหลายพันลิตร ถ้าคิดกลับกันนะครับ ถ้าเราใช้น้ำอาทิตย์ละหนึ่งวันละครับ เท่ากับว่าเราจะใช้
น้ารดต้นยางหลายหมื่นลิตร ภายใน "หนึ่งวัน"ก็เป็นไปไม่ได้ ฉนั้นเหลือแน่นอน เห็นไหมครับประโยชน์ของป่าไม้ แค่
เราอาศัย น้ำซับจากเขา  ผลที่พลอยได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องไฟฟ้าไดๆช่วยเพราะระดับน้ำอยู่ที่สูง ประหยัดพลังงานเห็นๆ

 

 

Please enter youtube id.

 
Joomla Training: by JoomlaShack