เขาล้อม.คอม

ห้องทดลองพลังงานไฟฟ้าเพื่อแบ่งปัน

ซ้อนเจนเรเตอร์ แม่เหล็กหน้าละ12ก้อนขดลวด9ขด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย พงษ์ตะวัน   
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2010 เวลา 20:00 น.

ซ้อนเจนเรเตอร์ สองแผ่น แม่เหล็กแผ่นละ 12 ก้อน 4 แผ่น ขดลวด เบอร์ 20 แผ่นละ 9 ขด 2 แผ่น

ทดสอบ โวลต์ โดยการต่อสายแบบซีรี่


 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 06 พฤษภาคม 2012 เวลา 16:06 น.
 

Please enter youtube id.

 
Joomla Templates: by JoomlaShack.com