เขาล้อม.คอม

ห้องทดลองพลังงานไฟฟ้าเพื่อแบ่งปัน

ความเข้าใจเกี่ยวกับกังหันลม PDF พิมพ์ อีเมล

ลมประเทศไทยโดยเฉลี่ยต่อวัน ที่เห็นๆส่วนมากอยู่ในระดับ1-5 เมตรต่อวินาที หรือ 60-275 รอบต่อนาที เกือบ ตลอดทั้งวัน (1 เมตรเบอร์เซ็ก จะคิดความเร็วมาตรฐานที่ 60 รอบ/นาที= 1 เมตรเบอร์เซ็ก หรือ 1เมตร/วินาที) ลมระดับนี้ถือว่า ไม่แรงไม่มีความหมาย สำหรับกังหันลมทั่วไปเพราะเขาจะเริ่มหมุน Cut-in Wind Speed ที่ระดับ 3.5-5เมตรเบอร์เซ็ก นั่นยังไม่ได้ไฟที่สูงเกิน 12 โวลต์ ไม่สามารถชาร์ตแบตเตอรี่ได้ กังหันลมที่ใช้ได้ดีไม่ค่อยมีปัญหา ต้องคำนึงถึงที่ตั้งเป็นหลัก เช่น อยู่ติดทะเล,หรือจากการสังเกตุความเร็วลม,ทิศทางลม เป็นต้น.

ความเข้าใจเรื่องของใบพัด
โดยส่วนมากขนาดความยาว ของใบกังหันลมจะพูดกันเป็น เส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่นิยมบอกความยาวของใบ หรือรัศมียกตัวอย่าง ใบพัดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เมตรจริงๆแล้ว หาร 2 ใบพัดยาว แค่ 1 เมตรเท่านั้นเอง

ดูความเร็วลมแบบง่ายๆ
ให้ล็อคเวลาภายใน 1 นาที ดูใบพัดกังหันลมหมุนผ่านเสากี่ครั้งถ้าหมุน ผ่านเสา 60 ครั้งนั่นเท่ากับว่า หมุน 60 รอบต่อนาทีหรือ 1 เมตรเบอร์เซ็ก( 1 เมตรเบอร์เซ็ก เท่ากับ60รอบต่อนาที ) หรือดูยอดเสาธงถ้าธงสบัด ดังปั๊บๆ ถือว่า แรงลมใช้ได้

กังหันลมที่ผลิตไฟ จะบอกหน่วยเป็น วัตต์(Watt)
ถ้าเกิน 1000 วัตต์จะเรียก กิโลวัตต์(Kilowatt)เช่น 1 กิโลวัตต์เท่ากับ 1000 วัตต์หรือ 1 หน่วยต่อ ชั่วโมงตามแบบการซื้อขายของการไฟฟ้า

ความเข้าใจผิดในการคำนวณ "วัตต์"
ตัวอย่างเช่น กังหันลม 4000 วัตต์ส่วนมาก คิดที่24 ชั่วโมงหรือทั้งวัน ถ้าคิด ต่อชั่วโมงก็เอา 4000 หาร 24 = 166.6เท่ากับว่ากังหันลมผลิตไฟได้จริงแค่ 166.6 วัตต์ ต่อชั่วโมงเท่านั้นเอง ยังไม่รวมการผลิตไฟจริงตามความเร็วลม ที่กำหนด ไว้ที่สูงสุด ตามสเปคที่บอกการผลิตไฟของกังหันลมนั่นก็หมายความว่าถ้า สเปคกังหันที่มีอยู่บอกว่าความเร็วที่จะเริ่มได้ไฟที่ 5 เมตรเบอร์เซ็ก ถ้าลมมาแค่ 1-4.5 เมตรเบอร์เซ็ก ก็ไม่ได้อะไรเลย

ตัวเก็บไฟ หรือแบตเตอรี่
การใช้งานขึ้นอยู่กับ การชาร์ตผลิตไฟจากกังหัน เช่นไฟ 20โวลต์20แอมป์จะได้สูตรโวลต์ x แอมป์ = วัตต์ 20 x 20 = 400 วัตต์ต่อชั่วโมง(20 โวลต์ที่ยังไม่ได้ต่อโหลดหรือแบตเตอรี่ ) 400 วัตต์ x 8 ชั่วโมง=3200วัตต์ ถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้ากินไฟรวมทั่งหมด300วัตต์ ให้เอา3200วัตต์หารตัวใช้ไฟ 300วัตต์จะได้เท่ากับเวลาใช้งาน เช่น 3200 หาร 300 = 10.6 ชั่วโมง? คือเวลาที่เอาใช้งาน

ตัวคอนโทรล
ที่นิยมเรียกว่า ตัวตัดไฟ จริงๆแล้ววงจรกังหันลมแบบที่ผมทำจะไม่ตัดไฟออกจากแบตเตอรี่เหมือน โซล่าเซล เพราะการทำงานไม่เหมือนกันกังลมลมผลิตไฟ ไม่สม่ำเสมอไฟไม่เรียบ จำเป็นต้องมีตัวเก็บไฟหรือแบตเตอรี่ที่เป็นเสมือนโหลดชั้นที่หนึ่ง โหลดชั้นที่สองคือคอนโทรลจะทำงานก็ต่อเมื่อกังหันผลิตไฟเกินที่กำหนดจำเป็น ที่จะต้องดูดแรงดัน(โวลต์)ในแบตเตอรี่ออกโดยผ่านหลอดไฟหลายๆหลอด หรือ ใช้ขดลวดก็ได้

 

ผมได้นำข้อมูลในหนังสือบางส่วนของคุณ ฮิวต์ ที่เป็นต้นแบบของกังหันลมที่ผมทำ ในรูปเป็นการเปรียบเทียบความยาวของใบพัดกับ พลังงานที่จะได้แต่ที่ผมจะให้ดู คือ พลังงานที่ได้ นั้นคือการรวมพลังงานทั้งวัน"

 

การคำนวนกระแสไฟ (แอมป์) จากกังหันลม..ตามความจริง

ยังมีอีกหัว ข้อหนึ่ง ที่ผมอยากจะเขียน " เพื่อความเข้าใจของท่าน เพราะสิ่งที่ผมได้นำมา บอกกล่าวไม่มี ใครเขียน ไม่มีในหนังสือ "เป็นการหาเหตุผลจากการเฝ้ามอง และประสพการณ์ที่ผมประสพมาว่าทำไม ลมก็แรง กังหันก็หมุนเร็ว แต่ทำไม ตอนใช้ไฟได้แค่นิดเดียว แบตก็หมดแล้วโดยทั่วไป ลมทางบ้านเราไม่แน่นอน เดี๋ยวแรง เดี๋ยวค่อย สังเกตุดู ที่คอนโทรล เข็มมิเตอร์ โวลต์ และ มิเตอร์แอมป์จะชึ้น ลง อยู่ตลอดเวลาบางครั้งเห็นมิเตอร์แอมป์ ตัวเลขขึ้นถึง 40 แอมป์แต่ไม่นาน หมายความว่าการที่แบตเตอรี่จะได้กระแสไปอยู่ในตัวของแบตไม่ได้ 40 แอมป์จริงๆนะตอนนั้นต้องเอามาแปลเป็นหน่วยที่ละเอียดลงไปอีก ผมคิดหลักการ ไว้ดังนี้

1 ชั่วโมง = 60 นาที (เราต้องคิดเป็นาที)ได้กระแส 40 แอมป์ นาน 10 นาที10 นาที ได้กระแส จริง เข้าแบตเตอรี่

วิธีคิดให้เอา กระแสตั้ง หารด้วย 60 นาที(1 ชั่วโมง) คูณด้วยเวลาการชาร์ต10 นาที

ตัวอย่างคำนวณ

40Amp หาร 60นาที =0.666666666666666666666666666666667
คูณเวลาชาร์ต 10นาที =6.666666666666666666666666666666667

คำตอบ ไฟเข้าแบตเตอรี่จริงใน 10 นาที จะเห็นว่าได้แค่ 6-7 แอมป์เท่านั้น ถ้าวันไหนลมไม่ค่อยแรงได้กระแสน้อย (สมมุติ) 5 แอมป์แช่อยู่อย่างนั้นทั้งวัน นั้นก็หลายชั่วโมงถ้าได้ 10 ชั่วโมงเรามี กระแส ใน แบตเตอรี่ถึง 50 แอมป์ คูณ 12.5 โวลต์ = 625 วัตต์ ถ้าเราใช้ไฟแค่ 5แอมป์ใช้ได้นาน 10 ชั่วโมงเอากระแส 50 แอมป์ หาร การใช้ไฟ 5 แอมป์ = เวลา 10 ชั่วโมง

 

Please enter youtube id.

 
Joomla Template: by JoomlaShack.com