เขาล้อม.คอม

ห้องทดลองพลังงานไฟฟ้าเพื่อแบ่งปัน

รูปต่อวงจรบริดไดโอดกังหันลม PDF พิมพ์ อีเมล

เรื่องการต่อบริดไปใช้งานมีหลายท่านได้ขอให้ผมลงรูปให้ดู เห็นเป็นรูปวงจรแล้วไม่เข้าใจ ในภาพลักษณะนี้เป็นการต่อแบบ สามเฟสAC ต้องใช้บริดถึง สองตัวเพื่อแปลงเป็นไฟ DCไปเข้าแบตเตอรี่  แต่ถ้าเป็นไฟสองเฟสใช้บริดตัวเดียวก็พอครับ เพิ่มเติมได้ที่ห้อง  "วงจรควบคุมกระแสไฟฟ้ากังหันลม"

 

Please enter youtube id.

 
Joomla Templates: from JoomlaShack.com