เขาล้อม.คอม

ห้องทดลองพลังงานไฟฟ้าเพื่อแบ่งปัน

รีบแก้ไขก่อนที่จะสายไป


อยากให้ทดลองอะไรมากที่สุด

อยากให้ทดลองอะไรมากที่สุด
กังหันลม
366  33.2%
หมดทุกข้อ
255  23.1%
จักรยานปั่นไฟ
226  20.5%
แมกเนติกมอเตอร์
111  10.1%
กังหันน้ำ
83  7.5%
มอเตอร์ไฟฟ้า
61  5.5%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  1102
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันพุธที่ 08 กันยายน 2010 เวลา 23:58 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2018 เวลา 22:01 น.

Please enter youtube id.

 
Joomla Extensions: by JoomlaShack