วิธีสร้างกังหันลม12ขด16แม่เหล็กหน้าหลังรวม32ก้อน พิมพ์
เขียนโดย พงษ์ตะวัน   
วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2010 เวลา 14:47 น.

หลังจากนี้ผมจะเริ่มเปลี่ยนแปลงการพันขดลวดให้เป็นรูปสามเหลี่ยมให้มากขึ้นเหตุผลก็เนื่องด้วยประหยัดเนื้อที่รัศมีวงแคบกว่าเดิม ทำให้เจนเรเตอร์เล็กลงกว่าเก่ามากและเบาขึ้น.
เจอลมเบาๆหมุนเร็วอย่างไม่หน้าเชื่อวันหลังผมจะมาอับเดทข้อมูลให้นะครับ