หนังสือสร้างกังหันลม พิมพ์
วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2017 เวลา 10:49 น.

หนังสือสอนสร้างกังหันลม  (เป็นไฟล์PDF) สามารถดูในมือถือ และดูในคอม หรือจะนำไปปริ้นเป็นรูปเล่มก็ได้ 150บาท  ส่งไฟล์ทาง LIINE หรือ Email มีคำอธิบายพร้อมภาพประกอบการสร้างฉบับสมบูรณ์ วิธีทำทุกขั้นตอนในการสร้างกังหัน ลมขนาด60w ที่ออกแบบและสร้างมาเพื่อลมบ้านเราโดยเฉพาะจากประสพการณ์15ปีที่ทำพลังงานด้านนี้มาครับ


ในหนังสือ บอกวิธีคำนวนโวลท์ก่อนพันขดลวด มีวิธีทำวงจรcontro บอกรายละเอียดic มีลายปริ้นวงจร control เท่าของจริง มีแบบจุดมาร์ควางแม่เหล็ก จุดมาร์คเจาะรู เท่าของจริงขนาด 8 นิ้ว และ มีแปลนแบบโม เพื่อตัดไม้ทำแบบหล่อซิ่นทับขดลวดขนาดเท่าของจริง ในหนังสือมีรายละเอียดอื่นๆอีกมากมาย

รายละเอียดทำใบพัดกังหันลม
ขั้นตอนหล่อทำโมใบไฟเบอร์กลาส
ขนาดป๊อปบิ้นพันขดลวด
การวางขดลวดของ Yสตาร์3เฟส12ขด
สวนผสมเรซิ่น
วงจรและแผ่นปริ้น
อธิบายเรื่องเสากังหันลม
แบบมาร์คเท่าขนาดของจริง
1.จุดมาร์คแม่เหล็ก16ก้อน
2.จุดมาร์คเจาะรูน็อตสตัด3จุด
3.จุดมาร์ครูยึดใบพัดกังหันลม
แปลนแบบโมขนาดเท่าของจริง เพื่อก๊อปไปแบะตัดไม้ทำแบบหล่อเรซิ่น