คอนโทรลกังหันลมภาคจบ พิมพ์
เขียนโดย พงษ์ตะวัน   
วันเสาร์ที่ 03 ธันวาคม 2016 เวลา 21:17 น.

ามสัญญาครับ ถือเป็นภาคจบของชุดควบคุมกังหันลมที่ครบสมบูรณ์ ผมจะแบ่งเป็นสองภาค ได้แก่ชุดเช็คแรงดันซึ่งได้ลงไปแล้ว และชุดหน่วงเวลาของการตัดระบบไฟฟ้า ชุดหลังถือเป็นตัวขยายเวลาเป็นตัวป้องกันไม่ให้รีเลย์กระเพือในขณะที่แรงดันไม่สม่ำเสมอ  ถือว่าเป็นหัวใจของระบบ เพื่อช่วยหยืดระยะเวลาให้นานขึ้นโดยใช้ICทามเมอร์555เป็นตัวเข้ามาควบคุมระบบให้สมบูรณ์นั่นเอง

 


แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2021 เวลา 21:25 น.